Keutamaan Umar bin Khottob rodhiallohu ‘anhu

Keutamaan Umar bin Khottob rodhiallohu 'anhu

Iklan

Keutamaan Mengiringi dan Mensholati Jenazah

Keutamaan Mengiringi dan Mensholati Jenazah

Kebaikan Seberat Dzarroh

"Sesungguhnya Allah tidak Menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar." (Annisaa’: 40)

Keutamaan Jihad Di Jalan Alloh ta’ala

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki." (Ali-Imron: 169)

Keutamaan Iman Kepada Alloh dan Rosul-Rosul-Nya

"Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Para Rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (An-Nisaa’: 152)

Keutamaan Memberi Makan dan Salam

Dan apabila dikatakan kepada mereka: Nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu", maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata". (Yasin: 47)

Keutamaan Puasa Arofah (9 Dzulhijjah)

Keutamaan Puasa Arofah (9 Dzulhijjah)