Apakah hanya ada sembilan puluh sembilan nama Allah?

Apakah hanya ada sembilan puluh sembilan nama Allah, atau ada lebih dari itu? Dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin ditanya tentang itu lalu menjawab:

Iklan

Mengenal Alloh ta’ala

A L - I S R A ' 17:110. Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaaulhusna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu"