Muslim Maksiat Tidak Kafir Namun Diancam Neraka

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Al-Hujurot: 9)

Iklan

PENYAKIT MASYARAKAT

Judul Asli: منكرات شائعة في المجتمعات يجب الحذر منها Judul terjemahan: Penyakit Masyarakat Yang Merajalela di Tengah Ummat

Larangan Duduk dengan Ahlul Bid’ah dan Ahlul Ma’siat

Annisaa'/4:140.