Sholat Termasuk Iman dan Kewajibannya Menghadap Ka’bah

( Jika saya memerintahkan kamu dengan suatu perkara, maka datangkanlah perkara itu sesuai dengan kemampuanmu ) HR.Bukhari dan Muslim

Iklan

Keutamaan Iman Kepada Alloh dan Rosul-Rosul-Nya

"Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Para Rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (An-Nisaa’: 152)

Iman itu Berjenjang

Imam Ahmad (164-241 H) رحمه الله berkata: “Iman itu bertambah dan berkurang, seperti diterangkan dalam hadits : أَكْمَلُ الْمُؤْ مِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya.” (Aqidah Imam Empat)

Tingkatan Takdir

"Dan sesungguhnya Allah, ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu." (Ath-Thalaq: 12) "Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-’Ankabut:62)